Gıda Güvenliği Politikası


GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

OTI Hotels & Resorts olarak, tüm gıda üretim ve sunum süreçlerimizi yasal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Hedefimiz, ürünlerimizi gıda güvenliği ilkelerine uygun şekilde üretmek, sunmak ve en üst düzeyde memnuniyet sağlamaktır.

Hedeflerimize ulaşabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızın yetkinlik amacı ile eğitimler düzenleriz.

Gıda üretim zinciri içerisinde, iç ve dış taraflar ile etkin iletişim kanalları kurarız

Satın alma aşamasından sunuma kadar, gıda güvenliği risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırız.

Gıda güvenliği yönetim sistemimizi ve hedeflerimizi izler, sürekli gelişimi için programlar oluşturur ve gerekli kaynakları sağlarız.

Genel Müdür olarak ben, tüm çalışalarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyorum.

Genel Müdür

SİZİ ARAYALIM