Bize Katılın


E-mail yoluyla bize iletmiş olduğunuz bilgileriniz ve kişisel verileriniz, işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere ve ihtiyaç olması halinde yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bulunan, Oti Holding A.Ş. ile aynı veya benzer ortaklık yapısına ait diğer şirketlerimizin ilgili birimlerine yazılı ve sözlü olarak aktarılabilecek, gerek bu şirketler gerekse Oti Holding A.Ş. tarafından istihdam sağlanması amacıyla işlenebilecektir. Bilgilerinizin diğer şirketlerimize aktarılmasına onayınız bulunmuyorsa bize 2 gün içerisinde, bilgilerinizi iletmiş olduğunuz e mail adresi üzerinden onayınız olmadığına dair e mail göndermenizi rica ederiz. 2 gün içerisinde onayınız olmadığına ilişkin e mail göndermemeniz halinde bilgilerinizin aktarılmasına açık rıza vermiş kabul edileceğinizi bildiririz. Açık rıza vermeniz veya vermiş kabul edilmeniz halinde tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel veriler, ancak 6698 Sayılı Kanuna ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranılacak, bu veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecek, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Bilgilerin işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde ise yok edilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir. 

SİZİ ARAYALIM