Otium Seven Seas Sosyal Politikamız


SOSYAL POLİTİKAMIZ

Otium Seven Seas, çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, bağlı olduğu Oti Holding’in 2009 yılı başında yayınladığı Çevre ve Yeşil Manifestosu ile almış olduğu çevre koruma kararlarına paralel olarak çevre koruma çalışmaları yapmaktadır. Tanımlanmış olan çevre boyutlarından yola çıkarak çevre performansı hedefleri takip edilmekte ve sürekli iyileştirme raporlanmaktadır.

Otium Seven Seas’ın sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, Doğal Çevrenin Korunması, Tanıtım ve Destek Projeleri, İnsana Katkı, İnsan Haklarının Korunması ve Eğitime Destek gibi başlıklar altında toplanmış olup, Oti Holding şirketlerinin katılımı ile “Yeşil Güzeldir” ana teması altında sektöründe öncü çevre projeleri geliştirilmeye devam edilmektedir.

Otium Seven Seas, sürekli olarak çeşitli yardım kampanyalarına katılmakta, sponsorluklar ve bağışlar yapmakta ve yardım amaçlı yerel sosyal projelere destek vermektedir. Bunları gerçekleştirirken uluslararası çocuk hakları politikaları izlenmektedir. Her yıl bölgeden bir okul seçilerek ağaçlandırma yapılmakta ve yönetim ile beraber çocuklar ve yerel halk ile istişare yapılmaktadır.

Otium Seven Seas olarak konumlandığımız yerleşim biriminde kalkınmayı desteklemek için otelde tüketilen ürünler ve kullanılan malzemelerin Manavgat bölgesinden seçimine özen göstermekle beraber; aynı amaçla, istihdam ettiğimiz personelin de bu bölgeden olmasıyla eğitimli personelimizin sürekliliğini sağlıyor ve hizmet kalitemizi koruyarak misafirlerimiz tarafından tekrar tercih edilirliğimizi arttırıyoruz. Böylelikle geleneksel yaşamın içinde olma şansı buluyoruz ve geleneksel yapıyı destekliyoruz. İyi hizmetin memnun personelden geldiği bilinciyle personelimizle istişare yapmak ve onların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeye katkılarını sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMIMIZ

Turizmin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla doğal kaynak kullanımımızı ölçüyoruz ve her yıl küçültmek için faaliyetler yapıyoruz.  
Elektrik tasarrufu yaparak 2017 yılında elektrik tüketimini 17,35 kW/pp’e; LNG tasarrufu yaparak 2017 yılında LNG tüketimini kişi başı 5,86 kW’e küçülttük.
Atıkların geri kazanımında; toplanan kağıt atıkla 528 adet ağacın kesilmesi; toplanan cam atıkla 5670 kg CO
salınımı önlendi.
Sera gazı etkisini azaltmak için ÇEKÜL aracılığı ile toplam 1325 ağaçlık iki farklı bölgede Otium Korusu oluşturuldu. 
Bugüne kadar bölgeye dikilen ağaç sayısı 270 civarındadır. 
Misafirlerimizin Sürdürülebilir Turizme sağladığı katkı;

  • Bölgede bulunan kültürel yapıların ve bölgeye özgü yaşam alanlarının ziyaret edilmesi ve bunların korunması için kurallara riayet etmek,
  • Otel içinde ve çevresinde doğal alanların ve endemik türlerin korunması için bunlara zarar verebilecek eylemlerden uzak durmak
  • Otel içinde yaptığımız yönlendirmelerle bağış yapmak
  • Enerji ve su tasarrufu sağlamak için alanlarda yaptığımız yönlendirmeleri uygulamak
  • Otelde yaptığımız anketlerde Çevre korumaya yönelik fikirler ve önerilerle sürdürülebilir turizme katkıda bulunmak

SİZİ ARAYALIM