Otium Seven Seas Sosyal Politikamız


SOSYAL POLİTİKAMIZ

Otium Seven Seas, çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, bağlı olduğu Oti Holding’in 2009 yılı başında yayınladığı Çevre ve Yeşil Manifestosu ile almış olduğu çevre koruma kararlarına paralel olarak çevre koruma çalışmaları yapmaktadır. Tanımlanmış olan çevre boyutlarından yola çıkarak çevre performansı hedefleri takip edilmekte ve sürekli iyileştirme raporlanmaktadır.

Otium Seven Seas’ın sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, Doğal Çevrenin Korunması, Tanıtım ve Destek Projeleri, İnsana Katkı, İnsan Haklarının Korunması ve Eğitime Destek gibi başlıklar altında toplanmış olup, Oti Holding şirketlerinin katılımı ile “Yeşil Güzeldir” ana teması altında sektöründe öncü çevre projeleri geliştirilmeye devam edilmektedir.

Otium Seven Seas, sürekli olarak çeşitli yardım kampanyalarına katılmakta, sponsorluklar ve bağışlar yapmakta ve yardım amaçlı yerel sosyal projelere destek vermektedir. Bunları gerçekleştirirken uluslararası çocuk hakları politikaları izlenmektedir. Her yıl bölgeden bir okul seçilerek ağaçlandırma yapılmakta ve yönetim ile beraber çocuklar ve yerel halk ile istişare yapılmaktadır.

Otium Seven Seas olarak konumlandığımız yerleşim biriminde kalkınmayı desteklemek için otelde tüketilen ürünler ve kullanılan malzemelerin Manavgat bölgesinden seçimine özen göstermekle beraber; aynı amaçla, istihdam ettiğimiz personelin de bu bölgeden olmasıyla eğitimli personelimizin sürekliliğini sağlıyor ve hizmet kalitemizi koruyarak misafirlerimiz tarafından tekrar tercih edilirliğimizi arttırıyoruz. Böylelikle geleneksel yaşamın içinde olma şansı buluyoruz ve geleneksel yapıyı destekliyoruz. İyi hizmetin memnun personelden geldiği bilinciyle personelimizle istişare yapmak ve onların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeye katkılarını sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMIMIZ

OTI Holding, otelcilik iş kolu yanı sıra Tur Operatörlüğü, Yer hizmetleri, satış acenteciliği, Havacılık ve özel güvenlik hizmetleri ile Turizm sektöründe öncü markaların başında geliyor. 
Otelcilik; Dünyada yeni pazarlar ile 71 farklı ülkeden misafirlerin ağırlanması, OTI Hotels & Resorts olarak Side, Belek, Kemer bölgelerinde toplam 1470 oda ile hizmet vermektedir.

Sorumluluklar

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sorumlulukları tanımlanmış Sosyal Komite aracılığıyla yapmaktayız. Sürdürülebilir çalışmalarımız için iş birliklerimiz Bölgesel yerel idareler tedarikçiler, sosyal yardımlaşma kurumları, alt yükleniciler, çalışanlar, acenteler
Otium Seven Seas olarak Sürdürülebilir hizmet felsefemizi gözden geçirdiğimiz 2018 yılında Enerji ve su tüketimleri, Çevreyi kirleten tüketim malzemelerinin takibi, atık yönetimi, insan kaynakları ile ilgili yapılan faaliyetler, bölge halkı ve kurumları ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde geçmiş yıllara göre gelişmeler kaydedildi.

Bir önceki yıla göre oransal olarak; 
Toplam enerji tüketimimizi %32 kWh/PP ve %9 kWh/m² ,
Toplam su tüketimimizi %33 m³/PP,
Kimyasal tüketimimizi ise %31 kg/PP azalttık
Atıkları türlerine uygun olarak ayırarak 945 kg CO₂ salınımı engellendi, 46 adet ağaç kesilmesi önlendi ve 37.500 kWh enerji tasarrufu sağlandı.
Caretta kaplumbağa ve kırlangıç yuvalarını koruma çabalarımızla yeni yavrular doğa ile buluştu.
Mavi kapak toplamak için başlattığımız kampanya ile Manavgat bölgesinde bir derneğe bağışta bulunduk.
Manavgat hayvan barınağına yaptığımız yemek yardımı ile bölgede en çok yemek sağlayan oteller arasında yer aldık.

SİZİ ARAYALIM