Otium Hotel Life Sosyal Politikamız


SOSYAL POLİTİKAMIZ

Otium Hotel Life, çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, bağlı olduğu Oti Holding’in 2009 yılı başında yayınladığı Çevre ve Yeşil Manifestosu ile almış olduğu çevre koruma kararlarına paralel olarak çevre koruma çalışmaları yapmaktadır. Tanımlanmış olan çevre boyutlarından yola çıkarak çevre performansı hedefleri takip edilmekte ve sürekli iyileştirme raporlanmaktadır.

Otium Hotel Life’ ın sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, Doğal Çevrenin Korunması, Tanıtım ve Destek Projeleri, İnsana Katkı, İnsan Haklarının Korunması ve Eğitime Destek gibi başlıklar altında toplanmış olup, Oti Holding şirketlerinin katılımı ile “Yeşil Güzeldir” ana teması altında sektöründe öncü çevre projeleri geliştirilmeye devam edilmektedir.

Otium Hotel Life, sürekli olarak çeşitli yardım kampanyalarına katılmakta, sponsorluklar ve bağışlar yapmakta ve yardım amaçlı yerel sosyal projelere destek vermektedir. Bunları gerçekleştirirken uluslararası çocuk hakları politikaları izlenmektedir. Her yıl bölgeden bir okul seçilerek ağaçlandırma yapılmakta ve yönetim ile beraber çocuklar ve yerel halk ile istişare yapılmaktadır.

Otium Hotel Life olarak konumlandığımız yerleşim biriminde kalkınmayı desteklemek için otelde tüketilen ürünler ve kullanılan malzemelerin Kemer bölgesinden seçimine özen göstermekle beraber; aynı amaçla, istihdam ettiğimiz personelin de bu bölgeden olmasıyla eğitimli personelimizin sürekliliğini sağlıyor ve hizmet kalitemizi koruyarak misafirlerimiz tarafından tekrar tercih edilirliğimizi arttırıyoruz. Böylelikle geleneksel yaşamın içinde olma şansı buluyoruz ve geleneksel yapıyı destekliyoruz. İyi hizmetin memnun personelden geldiği bilinciyle personelimizle istişare yapmak ve onların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeye katkılarını sağlıyoruz.

OTI Holding, otelcilik iş kolu yanı sıra Tur Operatörlüğü, Yer hizmetleri, satış acenteciliği, Havacılık ve özel güvenlik hizmetleri ile Turizm sektöründe öncü markaların başında geliyor. 
Otelcilik; Dünyada yeni pazarlar ile 71 farklı ülkeden misafirlerin ağırlanması, OTI Hotels & Resorts olarak Side, Belek, Kemer bölgelerinde toplam 1470 oda ile hizmet vermektedir.

Sorumluluklar

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sorumlulukları tanımlanmış Sosyal Komite aracılığıyla yapmaktayız. Sürdürülebilir çalışmalarımız için iş birliklerimiz; bölgesel yerel idareler, tedarikçiler, sosyal yardımlaşma kurumları, alt yükleniciler, çalışanlar ve acentelerdir.
Otium Hotel Life olarak sürdürülebilir hizmet felsefemizi gözden geçirdiğimiz 2018 yılında enerji ve su tüketimleri, çevreyi kirleten tüketim malzemelerinin takibi, atık yönetimi, insan kaynakları ile ilgili yapılan faaliyetler, bölge halkı ve kurumları ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde geçmiş yıllara göre gelişmeler kaydederek devam etmekteyiz.

SİZİ ARAYALIM